Τηλ: 2810 380 117-6978488520

ΚΑΡΤΕΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η εταιρεία ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΚΕ εξειδικεύεται σε έργα αποκαταστάσεων, επισκευών και ενισχύσεων κατασκευών, έχοντας εκτελέσει σημαντικά έργα στην Κρήτη.

Unite Gallery Error: No gallery items found

Το έμπειρο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία και γνώση σε θέματα ενισχύσεων ιδιωτικών και εργοστασιακών κτιρίων. Διαθέτουμε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης κατασκευών. Εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής στεγανωτικών υλικών, όπως ασφαλτόπανα, μεμβράνες PVC, τσιμεντοειδή υλικά, επαλειφόμενα, πολυεστερικά και όλα τα συναφή υλικά που αφορούν τις πιο πάνω εργασίες.

Αυτό που μας καθιστά ιδανικούς σας συνεργάτες είναι το ότι προκειμένου να περατωθεί μια ειδική κατασκευή η εταιρεία μας κάνει καταγραφή της ανάγκης του κτιρίου, συντάσει μελέτη με τον υπεύθυνο μηχανικό και επιβλέπει αυστηρά το έργο μέσω του υπεύθυνου μηχανικού. Εμπιστευθείτε μας.

Δείτε τα έργα μας